Nasz Obiekt

brenna2Do dyspozycji Mieszkańców Domu Seniora PARAISO w Brennej oddajemy budynek dwukondygnacyjny z charakterystyczną wieżą. Posiadamy 99 miejsc. Dysponujemy estetycznie urządzonymi pokojami z łazienkami:

1 osobowymi – 2 pokoje,
2 osobowymi – 35 pokoje ,
3 osobowymi – 9 pokoi,
każdy wyposażone w nowe komplety mebli: łóżko z materacem, szafę z szufladami, szafkę nocną, stolik-toaletkę, system sygnalizacji przyzywowo-przywoławczej, TV, telefon oraz Internet.

Rytm Dnia

oferta3Każdy nowy dzień zaczynamy śniadaniem w godzinach od 7:00 do 9:00 poprzedzonym zaleconymi badaniami oraz podaniem leków przez wykwalifikowany personel. Opiekunki w razie potrzeby pomagają w porannej toalecie, przy ubraniu oraz śniadaniu.


Po śniadaniu i małej przerwie czekają na Mieszkańców zajęcia terapeutyczne, manualne
i rehabilitacyjne, które trwają aż do obiadu, z małą przerwą na drugie śniadanie.


oferta01Na obiad zapraszamy w godzinach od 13:30 - 15:00. Czas od obiadu do kolacji, którą podajemy w godzinach 18:00 – 19:30, przeznaczony jest na drzemkę, spacery, spotkania towarzyskie oraz podwieczorek.


Dla chętnych Pensjonariuszy udostępniamy naszą kuchnię, w której przy pomocy załogi mogą realizować swoje fantazje kulinarne.

 

Zespół

Nad bezpieczeństwem naszych Mieszkańców czuwa grono wykwalifikowanych specjalistów:
oferta02• personel zarządzający i administracyjny,
• lekarz pierwszego kontaktu oraz lekarze specjaliści,
• pielęgniarki ze specjalistycznym przygotowaniem z zakresu opieki długoterminowej,
• psycholog,
• fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi,
• opiekunki,
• kucharze,
• oraz personel pomocniczy.

 

oferta05

 

blockquoteNikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca, który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął. - Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani spo­koju, ja­ki roz­tacza wokół śpiące dziec­ko, ani też ma­gicznej chwi­li, gdy fa­la mor­ska roz­bi­ja się o skały. Nikt nie może mieć na włas­ność te­go, co na Ziemi naj­piękniej­sze, ale każdy może to poz­nać i po­kochać.blockquote

                                              /Paulo Coelho/

Nasza misja


Brenna dom seniora ParaisoIstotą naszego działania - misją jaką stawiają sobie twórcy Domu Seniora w Brennej - jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby z ich otoczenia nie mogą udzielić im koniecznego wsparcia.