Dla kogo?

Paraiso dom seniora Brenna

Nasz Dom Seniora PARAISO to miejsce dla osób w podeszłym wieku, poszukujących spokoju i komfortu. Ze względu na okoliczności życiowe osoby te zostały jednak same i aby pokonać samotność zdecydowały się zamieszkać w tym uroczym zakątku Beskidów. Zamieszkać po to, by móc znowu cieszyć się nową, większą rodziną i w gronie osób w podobnym wieku spędzić jesień swojego życia.

 

 

Dom Seniora Paraiso - dla kogo?

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Dom Seniora PARAISO zapewniał komfortowe warunki, zadowolenie, poczucie godności, serdeczną i rodzinną atmosferę. Cały personel skupiony jest na zabezpieczaniu indywidualnych potrzeb Mieszkańców tak, aby "jesień życia" była najpiękniejszym i jak najpełniej przeżytym etapem, wypełnionym poczuciem szczęścia, radości i spełnienia.

Ze względu na specyfikę Domu Seniora PARAISO gotowi jesteśmy na przyjęcie osób w podeszłym wieku, osób z różnymi schorzeniami, wymagających częściowej pomocy ze względu na niepełnosprawność ruchową po uprzedniej konsultacji medycznej.

 

Dom Seniora Brenna

ZAPRASZAMY DO NASZEGO DOMU SENIORA PARAISO!

 

blockquoteNikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca, który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął. - Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani spo­koju, ja­ki roz­tacza wokół śpiące dziec­ko, ani też ma­gicznej chwi­li, gdy fa­la mor­ska roz­bi­ja się o skały. Nikt nie może mieć na włas­ność te­go, co na Ziemi naj­piękniej­sze, ale każdy może to poz­nać i po­kochać.blockquote

                                              /Paulo Coelho/

Nasza misja


Brenna dom seniora ParaisoIstotą naszego działania - misją jaką stawiają sobie twórcy Domu Seniora w Brennej - jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby z ich otoczenia nie mogą udzielić im koniecznego wsparcia.