Domowa Atmosfera

Film video na temat Dom Seniora Paraiso Brenna

Zapraszamy do obejrzenia materiału video o Domu Seniora "Paraiso". Dzięki tej krótkiej prezentacji będą mogli Państwo w pełni poznać i docenić walory a przede wszystkim malownicze położenie naszego obiektu. Przekonacie się, że wśród naszych pensjonariuszy panuje ciepła, domowa i prawdziwie rodzinna atmosfera.

 

 

Dom Seniora Paraiso - prawdziwie domowa atmosfera

 

blockquoteNikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca, który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął. - Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani spo­koju, ja­ki roz­tacza wokół śpiące dziec­ko, ani też ma­gicznej chwi­li, gdy fa­la mor­ska roz­bi­ja się o skały. Nikt nie może mieć na włas­ność te­go, co na Ziemi naj­piękniej­sze, ale każdy może to poz­nać i po­kochać.blockquote

                                              /Paulo Coelho/

Nasza misja


Brenna dom seniora ParaisoIstotą naszego działania - misją jaką stawiają sobie twórcy Domu Seniora w Brennej - jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby z ich otoczenia nie mogą udzielić im koniecznego wsparcia.