Dla kogo?

Paraiso dom seniora Brenna

Nasz Dom Seniora PARAISO to miejsce dla osób w podeszłym wieku, poszukujących spokoju i komfortu. Ze względu na okoliczności życiowe osoby te zostały jednak same i aby pokonać samotność zdecydowały się zamieszkać w tym uroczym zakątku Beskidów. Zamieszkać po to, by móc znowu cieszyć się nową, większą rodziną i w gronie osób w podobnym wieku spędzić jesień swojego życia.

więcej...

Opieka

Profesjonalna opieka w domu seniora

Nasi Mieszkańcy zyskują gwarancję całodobowej, profesjonalnej opieki, niezwykły komfort życia i możliwość uczestniczenia w szeregu atrakcyjnych zajęć. Gabaryty obiektu, doskonałe wyposażenie oraz rozległy ogród zapewniają swobodę i duże możliwości samorealizacji dla wszystkich. Każdy z Mieszkańców jest dla nas jednakowo ważny, a najważniejsza jest jego godność i dobre samopoczucie.

więcej...

Procedura Przyjęcia

Procedura przyjęcia do domu seniora Brenna

Osoby zainteresowane zamieszkaniem lub pobytem w Domu Seniora PARAISO w Brennej prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania w trakcie przyjęcia nowego Mieszkańca i załączonymi poniżej dokumentami. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

więcej...

 

blockquoteNikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca, który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął. - Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani spo­koju, ja­ki roz­tacza wokół śpiące dziec­ko, ani też ma­gicznej chwi­li, gdy fa­la mor­ska roz­bi­ja się o skały. Nikt nie może mieć na włas­ność te­go, co na Ziemi naj­piękniej­sze, ale każdy może to poz­nać i po­kochać.blockquote

                                              /Paulo Coelho/

Nasza misja


Brenna dom seniora ParaisoIstotą naszego działania - misją jaką stawiają sobie twórcy Domu Seniora w Brennej - jest świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie całodobowej - zaspokajanie potrzeb mieszkańców, którzy w szczególności ze względu na wiek, stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby z ich otoczenia nie mogą udzielić im koniecznego wsparcia.